• Danh từ giống cái

  Mồ, mả, mộ
  Les tombes d'un cimetière
  những mộ trong một nghĩa địa
  (nghĩa bóng) cái chết
  Être au bord de la tombe
  sắp chết
  avoir un pied dans la tombe oied
  oied
  être secret comme une tombe
  hết sức bí mật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X