• Tính từ

  Xoăn
  Cheveux frisés
  tóc xoăn
  Chicorée frisée
  rau diếp xoăn
  Velours frisé
  nhung tuyết xoăn

  Danh từ giống đực

  Người tóc xoăn

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X