• Tính từ

  Cứng đờ
  Jambes raides
  cẳng cứng đờ
  Cheveux raides
  tóc cứng đờ
  Dốc đứng
  Pente raide
  sườn dốc đứng
  Escalier raide
  cầu thang dốc đứng
  Căng
  Corde raide
  dây căng
  Cứng nhắc, cứng rắn
  Attitude raide
  thái độ cứng nhắc
  Caractère raide
  tính cứng rắn
  (thân mật) kỳ quặc, khó tin; khó chịu
  Argument raide
  lý lẽ kỳ quặc
  C'est possible mais c'est raide
  có thể lắm nhưng khó tin
  (thông tục) say khướt
  (thông tục) kiết quá, không một xu dính túi
  Phản nghĩa élastique, flexible, mou, souple. Courbé.

  Phó từ

  Dốc đứng
  Sentier qui grimpe raide
  lối mòn dốc đứng
  Mạnh
  Frapper raide la balle
  đánh mạnh quả bóng
  Ngay, tươi
  Tomber raide mort
  ngã xuống chết tươi
  mener quelqu'un un peu raide
  đối xử hơi tàn tệ với ai
  raide comme balle
  (thông tục) rất mạnh
  Danh từ giống đực
  (thú y học) chứng cứng đờ chân (của cừu non)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X