• Tính từ

  Bằng, bằng phẳng
  Toit plat
  mái bằng
  souliers plats
  giày gót bằng
  pays plat
  miền bằng phẳng
  Tẹt, dẹt, bẹt
  Visage plat
  mặt tẹt
  Cheveux plats
  tóc chải dẹt (không bồng)
  Poissons plats
  cá dẹt
  Angle plat
  (toán học) góc bẹt
  Assiette plate
  đĩa bẹt, đĩa nông
  Nhạt, nhạt nhẽo
  Vin plat
  rượu nho nhạt
  Style plat
  lời nhạt nhẽo
  (nghĩa bóng) hèn, khúm núm
  Être plat devant ses súperieurs
  khúm núm trước cấp trên
  à plat
  nằm
  Poser à plat
  (thân mật) xẹp; kiệt sức
  La maladie l'a mis à plat
  �� bệnh tật đã làm cho nó xẹp đi
  Tomber à plat
  �� thất bại hoàn toàn (vở kịch trình diễn...)
  à plat ventre
  nằm sấp xuống
  Tomber à plat ventre
  qụy lụy
  avoir le ventre plat
  đói bụng
  battre à plate couture couture
  couture
  bourse plate bourse
  bourse
  calme plat
  trời im biển lặng
  mer plate
  biển lặng
  plat personnage
  người hèn hạ

  Danh từ giống đực

  Mặt bẹt
  La plat du sabre
  mặt bẹt của thanh gươm
  Mặt bìa (sách)
  (kỹ thuuật) lá thép
  faire du plat à
  (thân mật) nịnh nọt (ai); ve vãn (phụ nữ)

  Danh từ giống đực

  Đĩa
  Plat de porcelaine
  đĩa sứ
  un plat de poissons
  một đĩa cá
  Món ăn
  Plat du jour
  món ăn trong ngày
  Plat de résistance
  món ăn chủ lực
  en faire tout un plat
  làm to chuyện
  mettre les pieds les dans le plat pied
  pied
  Phản nghĩa Accidenté, montagneux; bombé, gonflé, saillant. Creux, profond. Remarquable.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X