• Danh từ giống đực

  Nhung
  Velours à côtes
  nhung kẻ rộng, nhung venvet
  Velours antique
  nhung the đen
  Velours de coton
  nhung bông
  Velours épinglé
  nhung kẻ
  Velours cordelé
  nhung kẻ nhỏ
  Velours [[fa�onné]]
  nhung in hoa
  Velours frappé
  nhung in dập
  Velours gaufré
  nhung in nổi
  Velours broché
  nhung thêu, nhung cải hoa
  Velours coupé
  nhung cắt, nhung có gút vòng
  Velours par cha†ne
  nhung hai lớp canh, nhung dọc
  Cái mượt mà
  Le velours d'une pêche
  lông mượn mà của quả đào
  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) lỗi đọc nối
  à pas de velours
  đi nhẹ nhàng
  chemin de velours chemin
  chemin
  faire patte de velours patte
  patte
  jouer sur le velours
  tiến hành công việc dễ dàng
  main de fer dans un gant de velours
  mềm dẻo nhưng kiên quyết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X