• Danh từ giống cái

  Sự lạnh lùng, sự lạnh nhạt
  Traiter quelqu'un avec froideur
  đối xử lạnh nhạt với ai
  Sự lạt lẽo
  La froideur du style
  sự lạt lẽo của lời văn
  (từ cũ; nghĩa cũ) tính lạnh
  La froideur du marbre
  tính lạnh của đá hoa
  Phản nghĩa Chaleur. Ardeur, émotion, sensibilité. Cordialité, effusion, éclat, verve.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X