• Ngoại động từ

  Cho vào, bày vào, đặt vào, thêm vào
  Garnir une maison de meubles
  bày đồ gỗ vào một ngôi nhà
  Garnir un bonnet de dentelles
  cho đăng ten vào mũ
  Choán đầy, phủ đầy, đứng dầy
  Livres qui garnissent les rayons d'une bibliothèque
  sách choán đầy các tầng giá của thư viện
  La foule garnissant les rues
  quần chúng đứng đầy đường

  Phản nghĩa Dégarnir, priver. Dépeupler, vider

  Chevelure garnie tóc rậm
  portefeuille bien garni
  ví dày cộm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X