• Danh từ giống đực

  Mũ bonê (trùm đầu, không vành)
  Bonnet [[dâne]]
  mũ tai lừa (đội cho học trò lười)
  (động vật học) dạ tổ ong (của loài nhai lại)
  Bao vú (ở cái nịt vú của phụ nữ)
  avoir la tête près du bonnet
  hay cáu, bẳn tính
  bonnet de nuit
  mũ ngủ; người mặt ủ mày ê
  bonnet [[dévêque]] évêque
  évêque
  [[cest]] blanc bonnet et bonnet blanc
  thì cũng thế
  deux têtes sous un même bonnet
  hai người một ý
  gros bonnet
  (thân mật) người có chức vụ cao, quan to
  jeter son bonnet par-dessus les moulins
  bất chấp lề thói (phụ nữ)
  opiner du bonnet
  hoàn toàn tán thành
  prendre sous son bonnet
  chịu lấy trách nhiệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X