• Nội động từ

  Nảy mầm
  Semence qui germe dans le sol
  hạt giống nảy mầm trong đất
  (nghĩa bóng) nảy sinh, nảy ra
  Une idée a germé dans son esprit
  một ý nghĩ đã nảy sinh trong trí óc anh ta
  Ngoại động từ
  (từ cũ; nghĩa cũ) làm nảy mầm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X