• Danh từ giống đực

  Cấp, bậc, trật
  Grade de lieutenant
  cấp bậc trung úy
  Avancement de grade
  sự thăng trật
  (toán học) grat
  en prendre pour son grade
  (thân mật) bị chỉnh thậm tệ
  grade universitaire
  học vị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X