• Phó từ

  Nghiêm trang, trịnh trọng
  Parler gravement
  nói trịnh trọng
  Nghiêm trọng, trầm trọng, nặng
  Gravement blessé
  bị thương nặng
  Se tromper gravement
  sai lầm nghiêm trọng
  (âm nhạc) chậm rãi
  Morceau qui doit être exécuté gravement
  bản nhạc phải chơi chậm rãi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X