• Ngoại động từ

  Làm to ra, làm lớn thêm; phóng đại
  Ce manteau vous grossit
  áo choàng này làm cho anh trông to ra
  Le microscope grossit les objets
  kính hiển vi phóng đại các vật
  Grossir l'affaire
  (nghĩa bóng) phóng đại sự việc
  Tăng
  Grossir le nombre de volontaires
  tăng số người tự nguyện

  Nội động từ

  Lớn lên, to lên
  Cet enfant a grossi
  cậu bé đó đã lớn lên
  La rivière a grossi
  nước sông to lên
  Tăng lên
  La somme a grossi
  số tiền đã tăng lên
  La foule a grossi
  đám đông tăng lên
  Phản nghĩa Maigrir. Rapetisser. Décro†tre, faiblir. Amincir, minimiser

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X