• Ngoại động từ

  Không biết
  Ignorer la loi
  không biết luật pháp
  Ignorer le mensonge
  không biết nói dối
  Phản nghĩa Conna†tre, pratiquer, savoir

  Nội động từ

  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) không biết
  Afin que nul n'en ignore
  để cho không ai là không biết việc ấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X