• Tính từ

  Không, không tý gì
  Nul souci
  không lo lắng tý gì
  Tige nulle
  không có thân (cây)
  Vô hiệu
  Un arrêt nul
  một bản án vô hiệu
  Vô tài, rất kém
  Un homme nul
  một người vô tài
  (thể dục thể thao) hòa
  Un match nul
  một trận đấu hòa
  nulle part
  không nơi nào

  Đại từ

  Không một ai
  Nul n'est hors de sa classe
  không ai đứng ngoài giai cấp mình cả
  Phản nghĩa Beaucoup, tout, tous. Important, réel, valable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X