• Tính từ

  Không hoàn toàn, không đầy đủ, không hoàn bị, khuyết
  Guérison imparfaite
  sự chưa khỏi bệnh hoàn toàn
  Connaissance imparfaite
  sự biết không đầy đủ
  Ouvrage imparfait
  tác phẩm không hoàn bị
  Fleur imparfaite
  (thực vật học) hoa khuyết
  (từ cũ; nghĩa cũ) chưa xong
  Travail imparfait
  công việc chưa xong
  Phản nghĩa Parfait
  Danh từ giống đực
  (ngôn ngữ học) thời quá khứ chưa hoàn thành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X