• Ngoại động từ

  Nhập khẩu, nhập
  Importer du blé
  nhập lúa mì
  Importer une mode
  nhập một mốt mới
  Phản nghĩa Exporter

  Nội động từ

  Có tầm quan trọng, hệ trọng
  Cela importe peu
  điều đó không hệ trọng mấy

  Không ngôi

  Il importe de; il importe que điều quan trọng là
  [[nimporte]]
  bất kỳ, bất cứ
  [[Nimporte]]
  �� bất kỳ ở đâu
  [[Nimporte]] qui
  �� bất cứ ai
  [[Nimporte]] quoi
  �� bất kỳ điều gì
  [[quimporte!]] peu importe
  có hệ trọng gì đâu; có hề chi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X