• Đại từ

  Cái gì, điều gì
  A quoi pensez vous
  anh nghĩ đến điều gì thế
  Gì, ra sao
  Quoi de plus facile
  còn gì dễ hơn?
  Je ne sais quoi dire
  tôi không biết nói ra sao
  Cái mà, điều mà
  C'est à quoi je réfléchissais
  đó là điều mà tôi đã từng nghĩ đến
  à quoi bon bon
  bon
  comme quoi comme
  comme
  de quoi
  cái để (mà)
  Avoir de quoi vivre
  �� có cái để mà sống
  Il a de quoi
  �� (thân mật) nó có của
  Il n'y a pas de quoi
  �� không có gì ạ, không dám
  quoi faisant
  làm thế
  quoi que
  Quoi qu'il arrive
  �� dù có thế nào đi nữa
  Quoi qu'il en soit
  �� dù sao
  Quoi que ce soit
  �� bất cứ gì
  Il n'a pu dire quoi que ce soit
  �� nó không nói được bất cứ điều gì
  sans quoi
  nếu không

  Thán từ

  Sao!
  Quoi! vous partez
  sao! anh đi ư?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X