• Ngoại động từ

  Quấy rày
  Je ne veux pas vous importuner plus longtemps
  tôi không muốn quấy rày ông lâu hơn nữa
  Phản nghĩa Amuser, divertir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X