• Tính từ

  Vô sinh
  Matière inanimée
  chất vô sinh
  Vô tri
  Objet inanimé
  vật vô tri
  Bất tỉnh
  Tomber inanimé
  ngã bất tỉnh

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X