• Danh từ giống đực

  Vật, đồ, đồ vật
  Objet usuel
  đồ thường dùng
  Đối tượng
  Objet d'admiration
  đối tượng cảm phục
  (tâm lý học) khách thể
  Sujet et objet
  chủ thể và khách thể
  Mục tiêu, mục đích; nguyên nhân
  L'objet d'une visite
  mục đích cuộc đi thăm
  L'objet d'une querelle
  nguyên nhân cuộc cãi cọ
  Nội dung
  L'objet d'une circulaire
  nội dung của thông tư
  complément d'objet
  (ngôn ngữ học) bổ ngữ
  Phản nghĩa Créature, forme, sujet.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X