• Tính từ

  Phụ, nhân thể
  Question incidente
  vấn đề phụ

  Phản nghĩa Dominant, principal

  (ngôn ngữ học) xen, chêm
  Proposition incidente
  mệnh đề xen (chêm)
  (vật lý học) tới
  Rayon incident
  tia tới

  Danh từ giống đực

  Việc xảy ra
  Incident heureux
  việc xảy ra may mắn
  Vụ rắc rối
  Incidents de frontière
  vụ rắc rối ở biên giới
  (văn học) tình tiết phụ
  (luật học, pháp lý) điểm tranh chấp phụ (trong một vụ kiện)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X