• Tính từ

  Sung sướng, hạnh phúc
  Vie heureuse
  cuộc sống hạnh phúc
  May mắn, gặp may, gặp vận
  C'est heureux pour vous
  may cho anh đấy
  Thuận lợi; thành công, mỹ mãn
  Heureuse tentative
  một cuộc thử thành công
  Thích hợp, thích đáng
  Réplique heureuse
  câu đáp lại thích đáng
  Mot heureux
  từ thích hợp
  Tốt, tốt lành
  Mémoire heureuse
  ký ức tốt, trí nhớ tốt
  avoir la main heureuse
  mát tay, có số đỏ
  être sous une heureuse étoile
  có số may
  heureux comme un roi
  sung sướng quá
  Phản nghĩa Malheureux, infortuné, malchanceux. Affligeant, déplorable, désolant, douloureux, fâcheux, funeste. Fâché, mécontent, triste

  Danh từ

  Người sung sướng, người có hạnh phúc
  les heureux de la terre
  những kẻ giàu có

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X