• Danh từ giống cái

  Tính ì, tính trơ, tính trơ ì, quán tính
  L'inertie de la matière
  quán tính của vật chất
  Opposer la force d'inertie à la violence
  lấy sức trơ ì mà chống lại bạo lực
  (sinh vật học; sinh lý học) sự đờ
  Inertie utérine
  sự đờ tử cung
  Phản nghĩa Action, activité, ardeur, entrain, mouvement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X