• Tính từ

  Hôi thối
  Odeur infecte
  mùi hôi thối
  (nghĩa bóng) thối tha
  Un type infect
  một gã thối tha
  (thân mật) tồi tệ
  Repas infect
  bữa ăn tồi tệ
  Livre infect
  cuốn sách tồi tệ
  Phản nghĩa Délicieux. Bon, propre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X