• Danh từ giống cái

  Sự trong trắng
  Vivre dans l'innocence
  sống trong trắng
  Sự vô tội
  Reconna†tre l'innocence de quelqu'un
  thừa nhận sự vô tội của ai
  (văn học) những kẻ vô tội
  Protéger l'innocence
  che chở những kẻ vô tội
  (văn học) sự vô hại
  (nghĩa xấu) sự ngây thơ, sự khờ dại
  Abuser de l'innocence de quelqu'un
  lợi dụng sự ngây thơ của ai
  Phản nghĩa Impureté; expérience, nocivité. Culpabilité

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X