• Danh từ giống đực

  đương sự

  Tính từ

  Có liên quan, có dính dáng
  Les parties intéressées
  các bên liên quan
  Vụ lợi
  Homme intéressé
  người vụ lợi
  Une amitié intéressée
  tình bạn vụ lợi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X