• Tính từ

  độ lượng, hào hiệp
  Homme généreux
  người độ lượng
  Sentiments généreux
  tình cảm hào hiệp
  Rộng rãi, hào phóng
  Généreux donateur
  người cho hào phóng
  Tốt; đậm; to, nở...
  Terre généreuse
  đất tốt
  Poitrine généreuse
  ngực nở
  (từ cũ; nghĩa cũ) cao thượng; dũng cảm
  (từ cũ; nghĩa cũ) (thuộc dòng) quý phái

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X