• Ngoại động từ

  Đưa vào, dẫn vào
  Introduire un visiteur
  dẫn khách vào
  Nhập, du nhập
  Introduire une nouvelle variété de riz
  nhập một giống lúa mới

  Phản nghĩa Chasser, éloigner, exclure

  Cho vào; đút vào
  introduire une instance
  (luật học, pháp lý) đệ đơn kiện, khởi tố

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X