• Tính từ

  Không thể trông thấy
  Invisible à l'oeil nu
  không thể trông thấy bằng mắt thường
  Vô hình
  Un danger invisible
  mối nguy hiểm vô hình
  Khó gặp
  Un ministre invisible
  một ông bộ trưởng khó gặp
  Phản nghĩa Visible
  Danh từ giống đực
  Cái vô hình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X