• Danh từ giống đực

  Nuy (chữ cái Hy Lạp)
  Khoả thân; tranh khoả thân; tượng khoả thân

  Tính từ

  Trần, trần truồng
  Enfant nu
  đứa bé trần truồng
  Tête nue
  đầu trần
  épée nue
  gươm tuốt trần
  Vérité toute nue
  sự thật trần truồng, sự thật không che đậy

  Phản nghĩa Couvert, déguisé, habillé, vêtu

  Trụi, trọc, rỗng không
  Colline nue
  đồi trọc
  Arbre nu
  cây trụi lá
  Maison nue
  nhà rỗng không (không có đồ đạc)
  Mộc mạc
  Style nu
  lời văn mộc mạc
  à l'oeil nu
  bằng mắt thường
  invisible à l'oeil nu
  �� không thể thấy bằng mắt thường
  à nu
  để trần
  Se mettre à nu
  �� cởi trần
  monter un cheval à nu
  �� cỡi ngựa không yên
  à nu
  bóc trần, không che đậy, không tô vẽ
  mettre à nu
  �� bóc trần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X