• Ngoại động từ

  Nối
  Joindre deux morceaux de bois
  nối hai mảnh gỗ
  Gắn thêm, kết hợp
  Theo kịp, đuổi kịp; gặp
  Je n'arrive pas à le joindre
  tôi không tài nào gặp ông ta được
  joindre les deux bouts bout
  bout
  Phản nghĩa Disjoindre. Isoler, séparer; éloigner

  Nội động từ

  Khít
  Fenêtre qui joint mal
  cửa sổ không khít lắm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X