• Tính từ

  Nối
  Pièces solidement jointes
  những mảnh nối chặt với nhau
  Gắn, kèm; kết hợp
  Efforts joints
  những cố gắng kết hợp
  Phản nghĩa Disjoint, séparé

  Danh từ giống đực

  Chỗ nối, chỗ khớp; mối nối
  Le joint de l'épaule
  khớp vai
  Kẽ
  Remplir les joints avec du mortier
  trét vữa vào kẽ
  (kỹ thuật) miếng đệm, gioang
  trouver le joint
  (thân mật) tìm được cách giải quyết thích đáng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X