• Phó từ

  Xấu, dở, tồi
  Mal habillé
  ăn mặc xấu
  Parler mal
  nói dở
  Se conduire mal
  ăn ở tồi
  Mal dormir
  ngủ kém
  Khó khăn, khó nhọc
  Asthmatique qui respire mal
  người (bị) hen thở khó nhọc
  Không lương thiện
  Bien mal acquis
  của cải kiếm được một cách không lương thiện, của phi nghĩa
  aller mal
  xấu đi, suy sút
  être au plus mal
  hỏng quá; xấu quá
  mal à propos propos
  propos
  mal prendre à
  tai hại cho
  Mal lui en prit
  �� tai hại cho nó
  pas mal
  khá nhiều
  Il a pas mal voyagé
  �� anh ta đã đi du lịch khá nhiều
  pas mal de
  khá nhiều
  Pas mal d'argent
  �� khá nhiều tiền
  prendre mal
  hiểu sai; khó chịu vì
  Prendre mal une plaisanterie
  �� khó chịu vì câu nói đùa
  se mettre mal
  ăn mặc xấu
  se mettre mal avec quelqu'un
  giận nhau với ai
  se trouver mal
  khó chịu trong mình; choáng váng
  se trouver mal de
  rút một kinh nghiệm tai hại từ
  tant bien que mal bien
  bien
  Phản nghĩa Bien

  Tính từ

  (từ cũ, nghĩa cũ) xấu
  A la male heure
  vào giờ xấu
  bon an mal an an
  an
  bon gré mal gré gré
  gré

  Danh từ giống đực

  Điều ác
  Le bien et le mal
  điều thiện và điều ác
  Tai họa, điều tổn hại, nạn
  Les maux de la guerre d'agression
  tai họa của chiến tranh xâm lược
  (y học) đau; chứng
  Mal de tête
  đau đầu
  Cái dở, cái xấu, điều bất tiện
  Le mal est qu'il s'absente souvent
  điều bất tiện là anh ta vắng mặt luôn
  Sự vất vả; điều gian khổ
  Avoir du mal à gagner sa vie
  vất vả kiếm sống
  Điều nói xấu
  Dire du mal de quelqu'un
  nói xấu ai
  avoir du mal à
  khó khăn mà; vất vả mà
  être en mal
  cạn; thiếu
  Journaliste en mal de copie
  �� nhà báo cạn bài
  faire du mal à quelqu'un
  làm hại ai
  faire mal
  làm đau
  mal comitial
  (y học) động kinh
  mal de mer
  say sóng
  mal de Pott
  (y học) lao cột sống
  mal du pays
  sự nhớ quê hương
  mal du siècle
  (sử học) (văn học) bệnh thời đại (hay u sầu vớ vẩn trong thế kỷ 19)
  mal perforant
  (y học) chứng loét khoét
  mettre à mal
  làm khổ (ai)
  prendre mal
  mắc bệnh
  sans se faire de mal
  (thông tục) chẳng khó khăn gì
  tourner en mal quelque chose
  nghĩ xấu về việc gì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X