• Danh từ giống cái

  Mép (vải)
  Rìa, rìa, bìa
  Lisière d'un bois
  bìa rừng
  (từ cũ, nghĩa cũ) dây đỡ trẻ (đỡ cho trẻ tập đi)
  tenir en lisières
  giám hộ

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X