• Danh từ giống cái

  Hàm
  Mâchoire inférieure
  hàm dưới
  Mâchoires d'un étau
  (kỹ thuật) hàm mỏ cặp
  (từ cũ; nghĩa cũ) kẻ bất tài
  bâiller à se décrocher la mâchoire
  xem décrocher
  jouer de la mâchoire
  xem jouer
  mâchoire de frein
  má phanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X