• Nội động từ

  Chơi
  Jouer du violon
  chơi đàn viôlông
  Giỡn, lung linh, ve vẩy
  Le vent joue dans le feuillage
  gió giỡn trong tán lá
  Xộc xệch, bị jơ, không khít
  Battants de porte qui jouent
  cánh cửa xộc xệch
  Hoạt động dễ dàng
  Clef qui joue bien dans la serrure
  chì khóa vặn dễ dàng trong ổ khóa
  Tác động, ăn nhập
  La question d'intérêt ne joue pas entre eux
  vấn đề lợi không ăn nhập gì giữa họ với nhau
  Đánh (bạc)
  Jouer aux cartes
  đánh bài
  Diễn (xuất), đóng
  Jouer dans un film
  đóng trong một phim
  Thí, liều
  Jouer avec sa vie
  thí mạng
  Làm ra vẻ
  Jouer au grand savant
  làm ra vẻ đại bác học
  Đầu cơ; lợi dụng
  Jouer sur les grains
  đầu cơ thóc gạo
  faire jouer les grandes eaux
  khóc sướt mướt
  faire jouer tous les ressorts
  dùng mọi phương tiện để thành công
  jouer au plus fin fin
  fin
  jouer avec le feu feu
  feu
  jouer de la mâchoire
  (thân mật) ăn lấy ăn để, ăn nhồm nhoàm
  jouer de la prunelle jouer des yeux
  liếc mắt đưa tình
  jouer des coudes coude
  coude
  jouer des jambes jambe
  jambe
  jouer serré
  đánh tới tấp không cho đối phương nghỉ
  jouer sur les mots
  chơi chữ

  Ngoại động từ

  Chơi
  Jouer un morceau de musique
  chơi một bản nhạc
  Đánh, đánh bạc
  Jouer la balle
  đánh quả bóng (quần vợt)
  Diễn, chiếu
  Jouer une pièce
  diễn một vở kịch
  Liều
  Jouer sa vie
  liều mạng
  Vờ, làm ra vẻ
  Jouer l'étonnement
  vờ ngạc nhiên
  Bắt chước
  Objets jouant le bronze
  đồ bắt chước da đồng thanh
  Phỉnh, lừa
  Il vous a joué
  nó phỉnh anh đấy
  jouer bien son jeu jeu
  jeu
  jouer la comédie comédie
  comédie
  jouer la fille de l'air
  (thông tục) chuồn thẳng
  jouer le tout pour le tout
  được ăn cả ngã về không
  jouer son rôle
  làm tròn nhiệm vụ của mình
  jouer un rôle
  (nghĩa bóng) đóng một vai trò; có tác dụng (như thế nào đó)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X