• Danh từ giống đực

  Sự ủy nhiệm, sự ủy quyền; giấy ủy nhiệm
  Mandat de paiement
  giấy ủy nhiệm chi
  Lệnh
  Mandat d'arrêt
  lệnh bắt giam
  Ngân phiếu
  Toucher un mandat
  lĩnh ngân phiếu
  Nhiệm chức, nhiệm kỳ
  Mandat de député
  nhiệm kỳ nghị sĩ
  Sự ủy trị
  Pays sous mandat
  nước ủy trị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X