• Ngoại động từ

  Sử dụng, dùng
  Manier le pinceau
  sử dụng bút lông
  Savoir manier l'ironie
  biết sử dụng lối mỉa mai
  Nhào trộn
  Manier du beurre et de la farine
  nhào trộn bơ và bột
  Chỉ huy, điều khiển
  Personne difficile à manier
  người khó điều khiển
  (từ cũ, nghĩa cũ) sờ, mó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X