• Tính từ

  Khó, khó khăn
  Travail difficile
  công việc khó khăn
  Question difficile
  vấn đề khó; câu hỏi khó
  Temps difficile
  thời buổi khó khăn
  Khó tính
  Un compagnon difficile
  người bạn khó tính
  mener une vie diffcile
  sống một cuộc đời khó khăn vất vả
  Phản nghĩa Facile, agréable, aisé, Commode, simple, Accommodant, aimable, conciliant
  Danh từ
  Faire le difficile
  ) tỏ ra khó tính; làm cao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X