• Danh từ giống đực

  Sự thiếu
  Manque de main d'oeuvre
  sự thiếu nhân công
  Chỗ thiếu, điểm thiếu; nhược điểm
  Ressentir ses manques
  cảm thấy nhược điểm của mình
  (ngành dệt) mũi sót
  manque à gagner
  sự bỏ lỡ dịp lời lãi
  manque de par manque de
  vì thiếu
  Il n'a pas réussi manque de persévérance
  �� nó không thành công vì thiếu kiên trì

  Tính từ

  (từ cũ, nghĩa cũ) tồi; không đầy đủ
  à la manque
  (thông tục) không ra gì
  Artiste à la manque
  �� nghệ sĩ không ra gì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X