• Giới từ

  Đây này, này, đây là
  Voici votre livre
  sách anh đây này
  Voici mon ami
  đây là người bạn tôi
  Thế là
  Vous voici tranquille
  thế là anh yên tâm nhé
  (văn học) chốc đà
  Voici cinq ans
  chốc đà năm năm
  en voici bien d'une autre autre
  autre
  que voici
  đây
  Monsieur que voici
  �� ông đây
  voici à
  đang... đây
  Le voici à pleurer
  �� nó đang khóc đây
  voici que
  thế là
  Voici que tombe la nuit
  �� thế là trời tối
  voici venir
  có (ai) đến đây này
  Voici venir un homme
  �� có một người đàn ông đến đây này

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X