• Danh từ giống đực

  Metteur au point
  ) thợ hiệu chỉnh
  Metteur en oeuvre
  ) thợ nạm ngọc; (nghĩa bóng) người vận dụng
  Metteur en ondes
  ) người bố trí buổi phát (truyền hình...)
  Metteur en pages
  ) (ngành in) thợ lên trang
  Metteur en scène
  ) (sân khấu) người đạo diễn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X