• Danh từ giống đực

  Sân khấu; nghệ thuật sân khấu
  Monter sur la scène
  lên sân khấu
  Avoir une parfaite connaissance de la scène
  rất am hiểu nghệ thuật sân khấu
  Cảnh phông
  La scène représente une forêt
  cảnh phông là một khu rừng
  Lớp (kịch)
  Nơi xảy ra; sự việc xảy ra
  La scène d'un crime
  nơi xảy ra tội ác
  Témoin de la scène
  chứng kiến sự việc xảy ra
  Cảnh tượng
  Scène attendrissante
  cảnh tượng mủi lòng
  Trường
  Scène politique
  trường chính trị
  Scène internationale
  trường quốc tế
  (thân mật) cuộc cãi cọ; cơn thịnh nộ
  Scène de famille
  cuộc cãi cọ trong gia đình
  metteur en scène
  xem metteur
  mettre en scène
  đạo diễn
  mettre sur la scène
  đưa lên sân khấu
  mise en scène
  xem mise

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X