• Tính từ

  Nhỏ xíu, bé tý
  Un clou minuscule
  một cái đinh bé tý
  Phản nghĩa Colossal, énorme, géant, gigantesque, immense
  lettre minuscule caractère minuscule
  chữ nhỏ, chữ thường (trái với chữ hoa)
  Danh từ giống cái
  Chữ nhỏ, chữ thường
  Phản nghĩa Capitale, majuscule

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X