• Danh từ giống đực

  Mẫu, kiểu
  Modèle de dessin
  mẫu vẽ
  Figure dessinée suivant le modèle nu
  hình vẽ theo mẫu khỏa thân
  Mô hình
  Modèle d'avion
  mô hình máy bay
  (nghĩa bóng) kiểu mẫu

  Tính từ

  Làm mẫu
  Echantillon modèle
  hàng làm mẫu
  (nghĩa bóng) kiểu mẫu
  Ecoliers modèles
  học sinh kiểu mẫu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X