• Giới từ

  Theo
  Suivant son habitude
  theo thói quen
  Travailler suivant ses forces
  làm việc theo sức
  Suivant Lénine
  theo Lê nin
  suivant que
  tùy theo
  Suivant qu'il est bon ou mauvais
  �� tùy theo nó tốt hay xấu

  Tính từ

  Tiếp theo, sau
  Page suivante
  trang tiếp theo, trang sau
  Les générations suivantes
  những thế hệ sau
  Như sau, sau đây
  L'exemple suivant
  ví dụ sau đây

  Danh từ giống đực

  Người tiếp theo, cái tiếp theo
  Le ma†tre appelle le suivant
  thầy giáo gọi học sinh tiếp theo
  Dans ces feuillets et les suivants
  trong những tờ này và những tờ tiếp theo
  Con vật còn bú đi theo mẹ
  ( số nhiều) những người tuỳ tùng
  Le roi et ses suivants
  nhà vua và những người tuỳ tùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X