• Danh từ giống đực

  Lý do, cớ
  Se fâcher sans motif
  giận không có lý do

  Phản nghĩa Conséquence, effet

  (luật học, pháp lý) căn cứ
  Motifs du jugement
  căn cứ của bản án
  Họa tiết
  (hội họa) mẫu hình
  (âm nhạc) nhạc tố
  pour le bon motif
  (thân mật) với ý định kết hôn
  sans motif
  vô cớ, không có lý do chính đáng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X