• Tính từ

  Gồ ghề
  Terrain mouvementé
  đám đất gồ ghề
  Sôi nổi, đầy sóng gió
  Récit mouvementé
  chuyện kể sôi nổi
  Vie mouvementée
  cuộc đời (đầy) sóng gió

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X