• Tính từ

  Cần, cần thiết
  La respiration est nécessaire à la vie
  hô hấp là cần thiết cho sự sống
  Tất yếu, nhất thiết
  Résultat nécessaire
  kết quả tất yếu

  Danh từ giống đực

  Cái cần thiết
  Manquer du nécessaire
  thiếu cái cần thiết
  Hộp đồ (dùng)
  Nécessaire de couture
  hộp đồ khâu
  (triết học) cái tất yếu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X