• Danh từ giống đực

  Tổ, ổ
  Nid [[doiseaux]]
  tổ chim
  Nid de souris
  ổ chuột nhắt
  Nid de brigands
  ổ kẻ cướp
  Rentrer au nid familial
  về tổ ấm gia đình
  En nid [[dabeilles]]
  theo hình tổ ong
  pondre au nid de [[quelquun]]
  gian dâm vợ ai
  trouver la pie au nid
  phát hiện được điều quan trọng
  Đồng âm Ni.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X